Trwa proces kanonizacyjny ks. Jerzego Popiełuszki

Ks. Jerzy Popiełuszko podczas Mszy św. za Ojczyznę.W kaplicy domu generalnego sióstr Anuncjatek w Thiais pod Paryżem 20 września 2014 roku rozpoczął się proces o uznanie cudu uzdrowienia 56-letniego mężczyzny chorego na białaczkę za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Jest to wstęp do kanonizacji. Jeżeli cud zostanie potwierdzony, droga do uznania kapłana „Solidarności” za świętego zostanie otwarta. Proces kanonizacyjny prowadzą wspólnie diecezja Créteil i archidiecezja warszawska.
Cudownie uzdrowiony to 56-letni Françoisa Audelana, ojciec trzech córek. Od 11 lat chorował na nietypową, przewlekłą białaczkę szpikową. Mimo podjętej chemioterapii i przeszczepu szpiku kostnego stan jego zdrowia stale się pogarszał. W sierpniu 2012 roku lekarze stwierdzili, że komórki rakotwórcze rozprzestrzeniły się już w całym organizmie i dla pacjenta nie ma ratunku. 14 września do umierającego wezwano księdza, aby udzielił mu ostatnich sakramentów. Ks. Bernard Brien po udzieleniu sakramentu chorych jako gorliwy propagator kultu kapelana „Solidarności” wyjął obrazek bł. Jerzego Popiełuszki i pomodlił się do niego. Po wyjściu księdza chory obudził się i zapytał, co się stało. W ciągu kolejnych dni poczuł się znacznie lepiej. W tym czasie przeprowadzono wiele szczegółowych badań, które nie wykazały u niego śladów białaczki. Chory jako w pełni zdrowy został wypisany do domu 7 grudnia 2012 roku.
Informacja o tym dotarła do ks. Kardynała Kazimierza Nycza w 2013 roku. Po konsultacjach i przygotowaniach termin rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego wyznaczono na 20 września 2014 roku.

W trybunale kanonizacyjnym zasiadają dwaj kapłani z diecezji Créteil i dwaj z archidiecezji warszawskiej: ks. Józef Grzywaczewski i ks. Józef Naumowicz. Pierwszą czynnością trybunału będzie przesłuchanie świadków, których przedstawił postulator procesu, ks. prof. Tomasz Kaczmarek z Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku (postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Popiełuszki). Potem uzdrowionego przebadają dwaj lekarze. Zeznania świadków i dokumentacja medyczna są głównym materiałem do oceny nadzwyczajnego uzdrowienia. Zebrany materiał dowodowy Trybunał prześle do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Proces jest być prowadzony w tajemnicy. Komunikat w sprawie kanonizacji bł. ks. Popiełuszki ukaże się po jego zakończeniu.
Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w Okopach k. Suchowoli 14 września 1947. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1972 roku w archikatedrze św. Jana w Warszawie z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 1980 roku był kapelanem NSZZ „Solidarność” w Warszawie. Zasłynął z płomiennych kazań, które wygłaszał w stanie wojennym podczas mszy św. za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Wszyscy, którzy uczestniczyli w mszach św., zapamiętali wypowiedziane przez niego przesłanie „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Działalność ks. Jerzego Popiełuszki ówczesne władze PRL uznały za krytykę i sprzeciw wobec systemu komunistycznego. 19 października 1984 ks. Popiełuszko został porwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i zamordowany. Jego grób znajduje się w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie, a relikwie m.in. w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej.

złóż intencję na mszy św. wieczystej w Świątyni Opatrzności Bożej