Konkurs „Zło dobrem zwyciężaj. Ks. Jerzy Popiełuszko – Męczennik za wiarę i Ojczyznę”

W dniu 6 czerwca 2010 r. Kościół w Polsce będzie przeżywał doniosłą uroczystość. Tego dnia zostanie beatyfikowany Sł. Boży Ks. Jerzy Popiełuszko, kapłan archidiecezji warszawskiej.

Dla uczczenia tego wydarzenia Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej ogłasza konkurs o Księdzu Jerzym Popiełuszce. Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież szkolną.

” Męczennicy są Kościołowi potrzebni, są świadkami, że miłość jest mocniejsza niż nienawiść. Są, jak napisał Jan Paweł II w encyklice Veritatis splendor, stróżami „granicy między dobrem i złem”. Niektórych zaś męczenników Bóg sobie wybiera, ażeby przez nich przypomnieć nam, że to On jest Panem całej ludzkiej historii. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był takim stróżem granicy między dobrem a złem w swoich czasach. Bronił jasnej granicy między prawdą a kłamstwem. Takiego patrona i stróża wartości także dzisiaj nam potrzeba. Niech nowy błogosławiony będzie orędownikiem wspierającym nas u Boga, kiedy troszczymy się o prawdę, przeciwstawiając się relatywizmowi i zakłamaniu.”