Rozstrzygnięcie konkursu na obraz beatyfikacyjny Czcigodnego Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki

Komunikat
Kurii Metropolitalnej Warszawskiej

W związku z zapowiedzianą na dzień 6 czerwca 2010 r. beatyfikacją Czcigodnego Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, ks. prałat Zygmunt Malacki, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu, z upoważnienia Kurii Metropolitalnej Warszawskiej rozpisał zamknięty konkurs na namalowanie obrazu beatyfikacyjnego Ks. Jerzego.
W konkursie wzięło udział sześciu artystów malarzy, którzy przedstawili swoje propozycje obrazu. Komisja mianowana przez arcybiskupa Kazimierza Nycza, metropolitę warszawskiego w składzie: biskup Tadeusz Pikus, ks. prałat Grzegorz Kalwarczyk i ks. prałat Zygmunt Malacki, podczas posiedzenia w dniu 1 marca 2010 r. dokonała oceny przedstawionych obrazów. Po wymianie spostrzeżeń członkowie Komisji pierwsze miejsce przyznali obrazowi pana Zbigniewa Kotyłło z Lublina.

Arcybiskup Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, po obejrzeniu obrazów i zapoznaniu się z werdyktem Komisji, zatwierdził jej decyzję.

Kuria Metropolitalna Warszawska niniejszym informuje, że pan Zbigniew Kotyłło z Lublina wygrał konkurs na namalowanie obrazu na beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki. W swoim czasie zostanie podpisana umowa o dzieło.