Fenomen kultu ks. Jerzego Popiełuszki

18 milionów pielgrzymów – fenomen kultu ks. Jerzego Popiełuszki

Kult ks. Popiełuszki rozpoczął się niemal od chwili, gdy dotarła wiadomość o jego uprowadzeniu. Ludzie przybywali tłumnie do kościoła św. Stanisława i czuwali tam – dzień i noc. Cały czas trwały spowiedzi, księża byli świadkami nawróceń i powrotów do Kościoła – nieraz po wielu latach. Pogrzeb zamordowanego kapłana zgromadził 3 listopada 1984 r. od 600 do 800 tys. wiernych. Stał się wielką publiczną manifestacją, choć nie polityczną.

Przez kilkanaście miesięcy po pogrzebie pielgrzymi przybywali tak tłumnie, że w kolejce do grobu stać trzeba było nawet kilka godzin. I ludzie stali – bez względu na pogodę. Tak rodziło się nowe sanktuarium i kult, który wciąż trwa. Każdego dnia do grobu ks. Popiełuszki przybywają grupy pątników. Jak dotąd przybyło ich 18 milionów (w samych tylko zorganizowanych grupach, nie licząc pielgrzymów indywidualnych).

pątnicy w liczbach:

– 18 milionów pielgrzymów w zorganizowanych grupach

– Polacy z 7512 miast

– 310 tys. cudzoziemców ze 134 krajów

przy grobie modlili się m.in:

papieże Jan Paweł II i Benedykt XVI

kardynałowie i biskupi z całego świata, m.in.

kard. Karl Lehmann, przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec,

kard. Jean – Marie Lustiger, arcybiskup Paryża

kard. Christoph Schonborn, arcybiskup Wiednia, przewodniczący Episkopatu Austrii

kard. William Joseph Levada, prefekt Kongregacji Nauki Wiary

przywódcy polityczni, m.in

prezydent USA George Bush,

była premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher,

prezydent Republiki Czeskiej Vaclav Havel,

były premier Włoch Giulio Andreotti,

premier Węgier Victor Orban

prezydent Gruzji Michał Saakaszwili

przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Poettering

Prośby o beatyfikację

Już 5 listopada, 2 dni po pogrzebie, do Księdza Prymasa Józefa Glempa wpłynęła pierwsza pisemna prośba o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego. 178 podpisów złożyła grupa pracowników Szpitala Ginekologicznego w Warszawie, gdzie ks. Popiełuszko był kapelanem. 28 listopada kolejną taką prośbę – z 456 podpisami – złożyli studenci KUL. Pisali ludzie z całego świata. Już w 1985 r., a więc w rok po śmierci kapłana do Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej napłynęło dokładnie 13940 imiennych próśb z 17 krajów o beatyfikację ks. Popiełuszki.

Łaski

Wielu ludzi modli się za wstawiennictwem ks. Jerzego i wielu otrzymuje specjalne łaski. Urząd Postulacji ds. Beatyfikacji zarejestrował wiele łask, w tym kilkanaście udokumentowanych uzdrowień poświadczonych opinią lekarzy. Są też świadectwa pomocy w znalezieniu pracy, czy w trudnych sytuacjach rodzinnych. Przy grobie ks. Jerzego ludzie odkrywają na nowo wiarę, powracają do Kościoła, przystępują po latach do spowiedzi. Jak podkreśla postulator procesu beatyfikacyjnego ks. dr Tomasz Kaczmarek, ilość tych łask „stawia tego zewnętrznie niepozornego kapłana w szeregu wielkich orędowników u Boga, takich jak Jan Paweł II, o. Pio czy Matka Teresa z Kalkuty”.

Pamięć o ks. Jerzym

W 73 polskich miastach są ulice jego imienia, w 4 – place, w 3 – ronda. Imię ks. Popiełuszki noszą ulice także we Francji i w Niemczech, w Nowym Jorku jest plac jego imienia. Jest też ks. Jerzy patronem 23 szkół w Polsce, jednej w USA i w Sydney w Australii, patronem licznych stowarzyszeń, wspólnot i instytucji we Włoszech, Francji i Kolumbii. W Warszawie patronuje szpitalowi na Bielanach.

70 pomników w Polsce

8 pomników zagranicą – w USA, Anglii, Norwegii, Francji

140 tablice pamiątkowe

18 krzyży ku jego czci

izby pamięci

symboliczne groby w 23 polskich miastach

poświęcono mu:

150 publikacji po polsku,

50 w innych językach

50 prac magisterskich

2 doktoraty

2,6 mln stron internetowych

Fenomen służb przykościelnych

Od dnia pogrzebu aż do dziś przy grobie duszpasterza „Solidarności” czuwają dzień i noc służby porządkowe. Kilka tysięcy ludzi zorganizowało się spontanicznie, gdy rozeszły się pogłoski, że SB chce wykraść ciało męczennika. W miarę upływu lat ukształtowało się z nich pięć grup: Totus Tuus –  służba ściśle porządkowa, czuwająca przy grobie i w czasie wielkich uroczystości, a także służba liturgiczna, medyczna, informacyjna (jej członkowie pełnią także rolę przewodników) oraz grupa, zbierająca obszerną dokumentację poświęconą ks. Jerzemu. Obecnie jest to ok. 700 osób. Nieraz przyjeżdżają z różnych miast Polski – z Poznania, Radomia czy Siedlec – żeby odbyć swój dyżur.

aw, maj