Sesja naukowa o Ks. Jerzym Popiełuszce 28 kwietnia 2010

Świętość księdza Jerzego Popiełuszki, widoczna w zwyczajności, prostocie obyczaju, w łagodnym usposobieniu, w otwarciu na potrzeby i utrapienia innych ludzi, zwłaszcza jednak w udręce kalwarii, dostępna jest wszystkim – mówił Ks. prof. Jan Sochoń podczas sesji naukowej w siedzibie KEP.

O życiu i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki opowiedzieli także Abp Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski, o. Gabriel Bartoszewski, prof. Jan Żaryn i Ks. dr Tomasz Kaczmarek w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski.

„Jego przesłanie, potrzebne ćwierć wieku temu, nie przestało być aktualne także i dzisiaj.” – powiedział Jego Ekscelencja Abp Kazimierz Nycz. Morderstwo ks. Jerzego w świetle działań komunistycznych władz, zostało staranne zaplanowane, kilkakrotnie próbowano wcielić zamach w życie, ale na szczęście kilkakrotnie udawał się ocalić życie ks. Jerzego niemal w sposób cudowny – wyjaśniał prof. Jan Żaryn.

Morderstwo i proces beatyfikacyjny

O. dr Gabriel Bartoszewski przedstawił dokładnie zdarzenia, jakie miały miejsce przed morderstwem oraz jego okoliczności i późniejsze poszlaki na ten temat. Historię procesu beatyfikacyjnego przybliżył postulator procesu, ks. dr Tomasz Kaczmarczyk, objaśniając problemy zaistniałe podczas przebiegu procesu i jeszcze przed jego rozpoczęciem. Na koniec sesji wypowiadał się ks. Jan Suchoń. „Święty w swej istocie wymyka się każdemu opisowi. Przed Jego obliczem, jak ktoś zgrabnie nazwał, przybieramy odpowiednią postawę, uciszamy roszczenia naszego egoizmu, bowiem to, co święte jest zbyt „gorące”, by je trzymać w garści”- powiedział o ks. Jerzym Popiełuszce ks. Jan Suchoń.