Informacje dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych

Podstawowe informacje dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych przyjeżdżających do Warszawy na uroczystości beatyfikacyjne Księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 6 czerwca

1. Uczestnicy uroczystości beatyfikacyjnej powinni w swoich parafiach uzyskać karty uczestnictwa. Osoby nie posiadające kart mogą uczestniczyć w uroczystości w sektorze ogólnodostępnym. Teren będzie nagłośniony. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

2. Ze względów bezpieczeństwa przybywający na beatyfikację są proszeni, aby nie wnosić na plac ostrych przedmiotów, szklanych naczyń, a także nie wolno tam zapalać zniczy.

3. Zorganizowane grupy przybywające do Warszawy autokarami powinny kierować się na wyznaczone dla autobusów parkingi. Osoby przybywające do Warszawy samochodami osobowymi powinny pozostawić je na parkingach w okolicach metra lub przy centrach handlowych i dalej korzystać z komunikacji miejskiej.

4. Osoby korzystające z komunikacji miejskiej winny nabyć bilety komunikacji miejskiej.

Można to uczynić w kioskach (np. na terenie Dworca Centralnego), w automatach na stacjach metra lub także w biurach obsługi klienta. Bilety można także nabyć u kierowców lub u obsługi parkingów Park&Ride. Bilet normalny jednorazowy kosztuje 2,80 zł, ulgowy 1,40 zł.

W przypadku kilku przejazdów można nabyć bilet całodobowy za 9,00 zł (ulgowy za 4,50 zł). Osoby do 7. roku życia oraz po 70. roku życia są zwolnione z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

5. Uczestników grup zorganizowanych prosimy o:

Zapisanie numeru rejestracyjnego autokaru oraz numeru i nazwy parkingu na którym jest autokar

Wcześniejsze wyznaczenie godziny i miejsca umówionego odjazdu biorąc pod uwagę duże natężenie ruchu w centrum miasta bezpośrednio po Mszy św.

Zapisanie kontaktu telefonicznego z organizatorem grupy lub wyznaczoną osobą

Otoczenie szczególną opieką osób starszych oraz mających trudności ze znajomością topografii miasta

6. Ustalając godzinę i miejsce odjazdu grupy należy wziąć pod uwagę możliwość odwiedzenia grobu księdza Jerzego Popiełuszki lub możliwość uczestniczenia w procesji z relikwiami, która przejdzie z Placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

Procesja rozpocznie się około godziny 14.00 i zakończy się około godz. 19.00. Trasa procesji liczy 12 km.

7. Kapłani pragnący wziąć udział w koncelebrze powinni w swoich kuriach diecezjalnych uzyskać kartę do koncelebry. Proszeni są, aby zabrać ze sobą albę oraz stułę w kolorze białym

Rozkład jazdy autobusów zabytkowych podczas uroczystości 5 i 6 czerwca