Litania do błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

Kyrie eleison.

Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże                                                                zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże                                         zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże                                                              zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże                                                 zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, Matko Boża                                                       módl się za nami

Błogosławiony Jerzy, Męczenniku                                           módl się za nami

Odważny wyznawco Chrystusa                                                módl się za nami

Wierny świadku Ewangelii                                                        módl się za nami

Zapatrzony w krzyż Zbawiciela                                                  módl się za nami

Czcicielu Maryi Niepokalanej                                                   módl się za nami

Oddany od dzieciństwa Bogu                                                    módl się za nami

Wychowany w pobożnej rodzinie                                              módl się za nami

Gorliwy w służbie ołtarza                                                            módl się za nami

Pragnący naśladować świętych                                               módl się za nami

Wierny głosowi powołania                                                        módl się za nami

Apostole godności człowieka                                                   módl się za nami

Obrońco nienarodzonych                                                           módl się za nami

Miłosierny dla cierpiących                                                          módl się za nami

Wrażliwy na los pokrzywdzonych                                               módl się za nami

Dobry pasterzu ludzi pracy                                                          módl się za nami

Uczący zło dobrem zwyciężać                                                     módl się za nami

Wzywający do męstwa i solidarności                                       módl się za nami

Broniący wartości ewangelicznych                                            módl się za nami

Przestrzegający przed chęcią odwetu                                        módl się za nami

Wzywający do trwania w nadziei                                                  módl się za nami

Niesprawiedliwie oskarżany                                                         módl się za nami

Okrutnie umęczony                                                                          módl się za nami

Kapłanie wierny aż do końca                                                          módl się za nami

Męczenniku prawdy i wolności                                                       módl się za nami

Orędowniku spraw Kościoła i narodu                                           módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.

R. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego prezbitera niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości + wejrzyj na jego męczeńską śmierć
w obronie wiary oraz godności człowieka + i przez jego przyczynę spraw, byśmy żyli
w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.