W dniach 6 i 7 kwietnia odbyła się ekshumacja i kanoniczne rozeznanie relikwii Ks. Jerzego Popiełuszki

Kuria Metropolitalna Warszawska, niniejszym informuje, że na mocy Dekretu Jego Ekscelencji Arcybiskupa Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego, z dnia 22 marca 2010 r. (Nr 1071/AP/2010) w dniach 6 i 7 kwietnia br. w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu, odbyła się ekshumacja i kanoniczne rozeznanie relikwii Czcigodnego Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki. Jest to wymóg prawa kanonizacyjnego, który powinien nastąpić w czasie trwania procesu beatyfikacyjnego w diecezji lub przed beatyfikacją Sługi Bożego. Akt rekognicji odbył się zgonie z przepisami Dekretu i Instrukcji Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z dnia 5 lutego 2010 r. (Prot. N. 2137-19/10) oraz zezwolenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego m. ST. Warszawy z 5 marca 2010. r.

Podczas rekognicji pobrano małe cząstki kości na relikwie do relikwiarzy dla kultu. Dokonano też gruntownej renowacji dotychczasowego grobu. Po zakończeniu kanonicznych czynności rekognicji doczesne szczątki Czcigodnego Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki złożono do nowej trumny i umieszczono w tym samym miejscu, gdzie spoczywał od dnia pogrzebu 3 listopada 1984 r.

Grób Czcigodnego Sługi Bożego w ciągu 26 lat został nawiedzony przez ponad 18 milionów ludzi oraz był i jest otaczany żarliwą modlitwą płynącą z serca wiernych. Ufam, że beatyfikacja ożywi jeszcze kult Męczennika.

Ks. Grzegorz Kalwarczyk
Kanclerz Kurii