5-6.06.2010. Ramowy program uroczystości beatyfikacyjnych ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie

W DNIACH 5 i 6 CZERWCA 2010 ROKU

I. Wigilijne czuwanie młodzieży przy Świątyni Opatrzności Bożej
15.00 – 17.30 – Modlitewne spotkanie młodzieży oraz ruchów i wspólnot kościelnych Archidiecezji Warszawskiej na Polach Wilanowskich.17.30 – 19.00 – Transmisja telewizyjna koncertu ku czci Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.
19.00 – 21.00 – Koncert

II. Uroczystość Beatyfikacyjna ks. Jerzego Popiełuszki
Uroczystości przewodniczy delegat Ojca św. Benedykta XVI Abp Angelo Amato. Zaproszone są najwyższe władze państwowe, przedstawiciele parlamentu, samorządu, władze miasta oraz liczni goście z kraju i z zagranicy.

7.00 – Otwarcie sektorów dla wiernych
9.00 – 10.30 – Program religijno – artystyczny.
10.45 – Wejście Kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, wciągnięcie na maszt flagi Rzeczypospolitej Polskiej i flagi Watykanu, hymny państwowe.
11.00 – 13.30 Msza święta beatyfikacyjna.
Koncelebrować ją będzie około 120 biskupów i około 400 kapłanów. Msza św. rozpocznie się odczytaniem dokumentu Stolicy Apostolskiej o wyniesieniu na ołtarze Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki i wniesieniem relikwii nowego błogosławionego.
(Księża chcący włączyć się do koncelebry proszeni są o zabranie alby i stuły w kolorze złotym lub białym. Ponadto prosimy, by księża proboszczowie archidiecezji warszawskiej wydelegowali szafarzy nadzwyczajnych Komunii świętej z naczyniami z komunikantami przygotowanymi do konsekracji. Wejście do sektorów za okazaniem karty wstępu. Karty wstępu będą rozprowadzane przez Kurię Metropolitalną Warszawską oraz kurie innych diecezji).

III. Procesyjne przeniesienie relikwii Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki z pl. Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie
Po zakończeniu uroczystości na Placu Piłsudskiego uformuje się szyk procesji i nastąpi uroczyste przeniesienie relikwii nowego błogosławionego do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Na poszczególnych odcinkach trasy kolumnie pielgrzymkowej towarzyszyć będą orkiestry. Relikwie będą witane na granicach parafii leżących na trasie przejścia pielgrzymki. Relikwie poniosą wydelegowani przedstawiciele tych parafii i środowisk. Do udziału w procesji zaproszeni są wszyscy uczestnicy uroczystości beatyfikacyjnych.

14.00 – Wyjście procesji z Placu Piłsudskiego.
18.00 – Zakończenie procesji nabożeństwem przed świątynią na Polach Wilanowskich i wprowadzenie relikwii do Świątyni Opatrzności.
18.30 – Zakończenie obchodów beatyfikacyjnych i Święta Dziękczynienia na Polach Wilanowskich.

IV. Niedziela – 13 czerwca 2010 r
Archidiecezjalne dziękczynienie za beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki
11.00 – Koncert słowno – muzyczny.
12.00 – Msza św. dziękczynna sprawowana na balkonie kościoła św. Stanisława Kostki. Liturgii przewodniczyć będzie Arcybiskup Kazimierz Nycz. Po Mszy świętej nastąpi przeniesienie relikwii nowego błogosławionego do bocznej kaplicy kościoła św. Stanisława Kostki.