Powołanie Komitetu Organizacyjnego do spraw przygotowania uroczystości beatyfikacyjnych ks. Jerzego Popiełuszki

Warszawa, dnia 4 marca 2010 roku

DEKRET

Wyrażając radość z mającej nastąpić 6 czerwca 2010 r. beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, a jednocześnie pragnąc, ażeby wierni dobrze przygotowali się i przeżyli tę uroczystość, niniejszym powołuję:

Komitet Organizacyjny Archidiecezji Warszawskiej do spraw przygotowania uroczystości beatyfikacyjnych ks. Jerzego Popiełuszki,
w skład którego wchodzą następujące osoby:

1. KOMITET WYKONAWCZY
J.E. Ks. Biskup Piotr Jarecki – Przewodniczący
Ks. Henryk Małecki – Wiceprzewodniczący
Ks. Tadeusz Bożełko – Sekretarz
Ks. Janusz Bodzon
Ks. Piotr Fołtyn
Pan Piotr Gaweł
Ks. Grzegorz Kozicki
Ks. Zygmunt Malacki
Ks. Rafał Markowski
Ks. Jan Miazek
Ks. Krzysztof Mindewicz
Ks. Krzysztof Pawlina
Pan Marcin Przeciszewski
Ks. Marian Raciński

2. KOMISJA TEOLOGICZNA
Ks. Krzysztof Pawlina – Przewodniczący
Ks. Andrzej Gałka
Ks. Józef Kulisz SI
O. Jacek Salij OP
Ks. Jan Sochoń
Ks. Marek Szymula
Ks. Stanisław Warzeszak

3. KOMISJA LITURGICZNA
Ks. Jan Miazek – Przewodniczący
Ks. Józef Górzyński – Wiceprzewodniczący
Ks. Grzegorz Bereszyński
Ks. Wiesław Kądziela
Ks. Piotr Pawlukiewicz
Ks. Tadeusz Sowa

4. KOMISJA MUZYCZNA
Ks. Kazimierz Szymonik – Przewodniczący
Ks. Andrzej Filaber
Ks. Wiesław Kądziela
Prof. Krzysztof Kusiel – Moroz
Ks. Rafał Staniec
Prof. Ryszard Zimak

5. KOMISJA ORGANIZUJĄCA UROCZYSTOŚCI NA PLACU PIŁSUDSKIEGO
Ks. Grzegorz Kozicki – Przewodniczący
Ks. Bogdan Bartołd
Pan Piotr Dardziński
Ks. Bohdan Leszczewicz
Ks. Michał Janocha
Ks. Mirosław Nowak
Pan Paweł Skibiński
Ks. płk Sławomir Żarski (OP WP)

• Sekcja porządkowa
Ks. Tadeusz Bożełko – Przewodniczący
Ks. Ronald Kasowski
Ks. Paweł Kulpiński
Ks. Marek Mętrak
Pan Bogdan Niewiadomski
Pan Krzysztof Stefaniak

• Sekcja ds. opieki medycznej
Ks. Józef Jachimczak CM – Przewodniczący
Ks. Andrzej Otyszecki

• Sekcja rezerwacji i kart wstępu
Ks. Andrzej Tulej – Przewodniczący
Ks. Bogusław Jankowski
6. KOMISJA PRZYGOTOWUJĄCA KONCERT I NABOŻEŃSTWO PRZY ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ
Pan Piotr Gaweł – Przewodniczący
Pan Sylwester Bizacki
Pan Szymon Chrostowski
Ks. Krzysztof Mindewicz
Ks. Marek Przybylski
Ks. Rafał Staniec

7. KOMISJA PRZYGOTOWUJĄCA WPROWADZENIE RELIKWII DO ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ
Ks. Dariusz Szyszka – Przewodniczący
Ks. Paweł Kulpiński
Pan Tomasz Krzyżak
Ks. Zygmunt Malacki
Ks. Krzysztof Mindewicz
Ks. Marek Przybylski
Pan Adam Ziąbski

8. KOMISJA OBSŁUGI MEDIALNEJ
Ks. Rafał Markowski – Przewodniczący
Pan Piotr Gaweł
Pani Sylwia Kabała – Prawecka
Pani Dorota Miecznikowska – Perzyna
Pan Marcin Przeciszewski
Ks. Rafał Sztejka SI

9. KOMISJI OBSŁUGI KSIĘŻY BISKUPÓW
I GOŚCI
Ks. Piotr Fołtyn – Przewodniczący
Ks. Janusz Bodzon
Ks. Tomasz Jakubiak
Ks. Bogusław Jankowski
Ks. Michał Muszyński
Ks. Krzysztof Pawlina

Powołany Komitet Organizacyjny oddaję pod opiekę Matki Bożej Królowej Polski. Wszystkim członkom Komitetu życzę obfitych darów Ducha Świętego w podejmowaniu
i realizacji wyznaczonych zadań, a także z serca błogosławię.

Abp Kazimierz Nycz
Metropolita Warszawski

Ks. Grzegorz Kalwarczyk
Kanclerz Kurii