Kalendarium skrócone, życia Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki Janusz Kotański

14 września 1947

We wsi Okopy w województwie białostockim, Władysławowi i Mariannie Popiełuszkom urodził się syn, który dwa dni potem ochrzczony został imieniem Alfons.

1956

Popiełuszko przystępuje do Pierwszej Komunii świętej i Bierzmowania: przyjmuje imię Kazimierz – na cześć patrona Archidiecezji Wileńskiej.

1958

Alek Popiełuszko zostaje ministrantem. Do Mszy świętej służyć będzie aż do matury.

1965

Popiełuszko zdaje maturę w suchowolskim liceum.

24 czerwca

Prymas Polski Stefan kard. Wyszyński decyduje o przyjęciu Alfonsa Popiełuszki do warszawskiego Wyższego Seminarium Duchownego. W seminarium alumn Popiełuszko przyjmuje imię Jerzy.

16 października 1966

Obłóczyny księdza Jerzego Popiełuszki.

24 października

Powołanie Jerzego Popiełuszki do jednostki specjalnej Ludowego Wojska Polskiego w Bartoszycach, gdzie alumn Popiełuszko miał odwagę odmówić zdjęcia różańca i brać udział w zakazanych wspólnych praktykach religijnych. Do końca pobytu w jednostce będzie prześladowany. Za swoich prześladowców modlił się także w czasie odbywania kar.

1968

Po zakończeniu służby wojskowej Popiełuszko trafia do Instytutu Gruźliczego. W wojsku nabawił się ostrej anemii. Chorował będzie już do końca życia.

28 maja1972

W Katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie Ks. Jerzy przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk Prymasa Wyszyńskiego. Do świeżo wyświęconych kapłanów Prymas mówi: „Idziecie w teren bardzo pracowity, gdzie trzeba będzie włożyć ogromnie dużo wysiłku, poświęcenia i ofiary. Życie wasze nie będzie miękkie”.

Ksiądz Popiełuszko odprawia Mszę świętą prymicyjną w kościele w Suchowoli. Na obrazku pamiątkowym umieszcza cytat z Ewangelii św. Łukasza: „Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc”.

Czerwiec

Otrzymuje nominację na wikariusza parafii Trójcy Świętej w Ząbkach.

20 maja1980

Zostaje rezydentem w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Zostanie tam aż do śmierci.

31 sierpnia

Odprawia w Hucie Warszawa pierwszą w historii tego zakładu Mszę świętą.

1981 Listopad

Wspiera strajkujących studentów Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa. Po jej pacyfikacji 2 grudnia pomagać będzie relegowanym studentom. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia pomagać będzie także prześladowanym, zwalnianym z pracy, ściganym przez aparat terroru robotnikom i studentom. Jeździł będzie na procesy niewinnie oskarżanych pracowników i pomagał materialnie wszystkim potrzebującym i ich rodzinom.

17 stycznia1982

Ks. Jerzy Popiełuszko odprawia pierwszą „Mszę świętą za Ojczyznę i tych, którzy dla niej cierpią” w kościele św. Stanisława Kostki. Od tej chwili w każdą ostatnią niedzielę miesiąca w Mszach za Ojczyznę uczestniczyć będą setki, a z czasem tysiące ludzi.

13 na 14 grudnia

„Nieznani sprawcy” wrzucają w nocy do mieszkania księdza Jerzego cegłę z materiałem wybuchowym. Od tego czasu jest systematycznie nękany i inwigilowany przez SB i MO. Modli się za swych prześladowców; obserwującym jego mieszkanie funkcjonariuszom SB wynosi ciepłe napoje.

19 maja1983

Po Mszy żałobnej w kościele św. Stanisława Kostki kilkadziesiąt tysięcy ludzi odprowadza w kondukcie na Powązki zamordowanego wcześniej maturzystę Grzegorza Przemyka. W czasie pogrzebu nie dochodzi do żadnych incydentów – o zachowanie absolutnej ciszy prosił ksiądz Jerzy.

16-23 czerwca

W czasie drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny Ks. Jerzy jest odpowiedzialny za organizację opieki medycznej w Warszawie.

Wrzesień

Organizuje pierwszą pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną Górę pod hasłem: „Bóg i Ojczyzna”.

12 grudnia

Ksiądz Popiełuszko jest przesłuchiwany w Prokuraturze. Po rewizji w jego mieszkaniu i znalezieniu podrzuconych tam wcześniej materiałów wybuchowych, ksiądz zostaje przewieziony do aresztu i poddany rewizji osobistej. Umieszczony w celi z więźniami kryminalnymi spowiada jednego z nich – recydywistę.

1984

Wrzesień

Ksiądz Jerzy prowadzi drugą pielgrzymkę świata pracy do Częstochowy.

Po raz ostatni odwiedza rodziców w Okopach. Do ojca mówi: „Tylko nie płaczcie po mnie, gdy zginę”.

13 października

Ma miejsce pierwsza, nieudana próba zamordowania wracającego z Gdańska księdza Jerzego.

19 października

Odprawia ostatnią Mszę świętą w bydgoskiej parafii Polskich Braci Męczenników. W czasie rozważań bolesnych tajemnic różańca mówi słowa, które uważane są za jego duchowy testament: „Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”.

W czasie powrotu do Warszawy, nocą, zostaje uprowadzony i zamordowany przez Grzegorza Piotrowskiego, Leszka Pękalę i Waldemara Chmielewskiego, funkcjonariuszy Departamentu IV MSW.

30 października

Ciało porwanego kapłana zostaje odnalezione w wodach Wisły pod Włocławkiem.

3 listopada

W pogrzebie i uroczystościach żałobnych przy kościele św. Stanisława Kostki uczestniczy blisko milion ludzi.

Do dzisiaj grób księdza Jerzego odwiedziło ponad 18 milionów pielgrzymów z całego świata.

5 listopada

Papież Jan Paweł II mówi do Polaków: „Modlę się za ks. Jerzego Popiełuszkę, a jeszcze bardziej się modlę o to, ażeby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z Krzyża zmartwychwstanie… Niech ta śmierć będzie źródłem nowego życia”.

1985

W tzw. procesie toruńskim skazano tylko bezpośrednich sprawców zbrodni i ich bezpośredniego przełożonego Adama Pietruszkę. Nikogo z mocodawców zbrodni nie osądzono.

14 czerwca1987

W czasie trzeciej pielgrzymki do Polski Ojciec Święty Jan Paweł II modli się przy grobie księdza Jerzego i spotyka z jego rodzicami.

2001 Luty

Zakończenie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego księdza Jerzego Popiełuszki.

2002

Watykańska Kongregacja Spraw kanonizacyjnych wydaje dekret o ważności procesu beatyfikacyjnego księdza Jerzego Popiełuszki.

25 maja

Kard. Joseph Ratzinger, obecny papież Benedykt XVI, odwiedza grób księdza Jerzego i wpisuje następujące słowa w księdze pamiątkowej: „Niech Pan błogosławi Polskę, dając jej kapłanów w duchu ewangelicznym Popiełuszki”.

2003 Maj

Następuje otwarcie drugiego etapu procesu beatyfikacyjnego.

2004

W podziemiach kościoła św. Stanisława Kostki otwarto Muzeum Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.

Do dnia dzisiejszego Muzeum odwiedziło blisko 360 tysięcy zwiedzających.

2008 Czerwiec

Następuje oficjalne złożenie „Positio super martyrio Servi Dei Georgio Popiełuszko” w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

2009 Luty

Premiera filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. Do dnia dzisiejszego film obejrzało ok.1,5 miliona widzów w Polsce i na świecie.

6 czerwca 2010

Na Placu Piłsudskiego w Warszawie odprawiona zostanie uroczysta Msza święta beatyfikacyjna księdza Jerzego Popiełuszki. Po jej zakończeniu relikwie ks. Jerzeie przeniesione do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.