Historia procesu beatyfikacyjnego

Ks. Jerzy Popiełuszko podczas Mszy św. za Ojczyznę.5 XI 1984
Grupa personelu ze Szpitala Ginekologicznego w Warszawie, gdzie Ks. Jerzy był kapelanem, wystąpiła do Księdza  Prymasa z prośbą na piśmie  o wszczęcie jego procesu beatyfikacyjnego  – 178 podpisów.
19 XI  1984
Biskup Zbigniew Kraszewski, sufragan warszawski  i 12 kapłanów diecezjalnych wystąpili do Księdza Prymasa Józefa Kard. Glempa z prośbą o beatyfikację Księdza Jerzego
28 XI 1984
Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wystąpili do Księdza Prymasa Józefa Kard. Glempa z prośbą o beatyfikację Księdza Jerzego – 456 podpisów.
1 XII 1984
Ze względu na wielki spontaniczny kult zmarłego kapłana i tysiące ludzi odwiedzających grób, ks. Proboszcz  Teofil Bogucki powołuje Służbę Informacyjną, celem gromadzenia napływających informacji.
28 XII 1984
W Sądzie Wojewódzkim w Toruniu rozpoczął sie proces karny o zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki. Na ławie oskarżonych zasiedli: Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala, Waldemar Marek Chmielewski i Antoni Pietruszka.
5 II 1985
Sąd Wojewódzki w Toruniu wydał wyrok skazujący zabójców Ks. Jerzego Popiełuszkę.
22 IV 1985
Sąd Najwyższy w Warszawie utrzymał w mocy zaskarżony wyrok Sadu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 5 II 1985 r.
16 VI 1987
wizyta Papieża Jana Pawła II przy grobie Ks. Jerzego Popiełuszki, po modlitwie ucałował grób Sługi Bożego i w pamiątkowej księdze napisał: „Jan Paweł II, 14. VI. 1987”. Rozmawiał z rodzicami Księdza Jerzego.
26 I 1995
Rewizja Nadzwyczajna wniesiona przez Prokuratora Generalnego od postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Warszawy z dnia 24 VIII 1984.
15 III 1995
Postanowienie Sądu Najwyższego w Warszawie podczas Rewizji Nadzwyczajnej o umorzeniu postępowania karnego w sprawie Ks. Jerzego Popiełuszki z dnia   24 VIII 1984. Sąd wykazał bezzasadność poprzedniego oskarżenia.
9 X 1995
Arcybiskup Metropolita Warszawski Kard. Józef Glemp powołał Komisję Historyczną celem zebrania materiałów i ich oceny pod kątem ewentualnego procesu beatyfikacyjnego.
21 VI 1996
Biskup Włocławski Bronisław Dembowski, kompetentny do prowadzenia procesu z racji miejsca śmierci ks. Jerzego, zrzeka się swego uprawnienia na rzecz Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Józefa Kard. Glempa.
3 X 1996
Konferencja Plenarna Episkopatu Polski wyraża pozytywne votum w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Ks. Jerzego Popiełuszki.
18 X 1996
Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych  specjalnym Dekretem  Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych przeniosła  jurysdykcję z diecezji Włocławskiej do Archidiecezji Warszawskiej.
15 XI 1996
Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wyraża Nihil obstat, że nic nie stoi na przeszkodzie,  aby rozpocząć proces beatyfikacyjny ks. Jerzego.
11 XII 1996
Postulatorem procesu beatyfikacyjnego na terenie diecezji ks. Jerzego Popiełuszki został mianowany ks. infułat Zdzisław Król.
2 I 1997
Arcybiskup Metropolita Warszawski Józef Kard. Glemp mianował Komisję  cenzorów teologów celem teologicznej oceny pism Ks. Jerzego Popiełuszki.
3 I 1997
Arcybiskup Metropolita Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski mianował Trybunał Beatyfikacyjny.
8 II 1997
W kościele św. Stanisława Kostki odbyła się Pierwsza sesja publiczna rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego o męczeństwie ks. Jerzego Popiełuszki, podczas której Ksiądz Prymas dokonał zaprzysiężenia Trybunału Beatyfikacyjnego.
19 II 1998
Arcybiskup Metropolita Warszawski Józef Kard. Glemp mianował Komisję  biegłych historyków celem zebrania pism niedrukowalnych i dokumentów Sługi Bożego celem  opracowania  wymaganej przez prawo Relacji.
29 VII 1999
Sesja Trybunału celem stwierdzenia braku kultu publicznego zgodnie z dekretami papieża Urbana VIII.
8 II 2001 – Po czterech latach pracy w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie odbyła się Ostatnia publiczna sesja zakończenia procesu diecezjalnego Sł. Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Prymas i członkowie Trybunału podpisali dokumenty, które wraz z aktami procesu zostały przesłane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.
21 III 2001 – Arcybiskup Metropolita Warszawski Józef Kard. Glemp mianował Ks. prof. Zbigniewa Kiernikowskiego, rektora Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie, postulatorem rzymskim procesu beatyfikacyjnego Ks. Jerzego Popiełuszki.
21 III 2001
Akta procesu beatyfikacyjnego urzędowo zostały złożone w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. do dalszych  prac nad męczeństwem Sługi Bożego.
14 XII 2001
Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych  wydała Dekret stwierdzający ważność diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego Ks. Jerzego Popiełuszki.  Ks. dr Hieronim Fokciński SI został mianowany Relatorem procesu.
28 III 2002
Ks. prof. Zbigniew Kiernikowski został mianowany biskupem siedleckim i zrzekł się obowiązku postulatora procesu Ks. Jerzego Popiełuszki.
25 V 2002
Wizyta Kard. Jozpeha Ratzingera, obecnie papieża Bendykta XVI u grobu Ks. Jerzego Popiełuszki. W Księdze pamiątkowej wpisał następujące słowa: Niech Pan błogosławi Polskę dając jej kapłanów mających ducha  ewangelicznego  Popiełuszki.
IX 2002
Arcybiskup Metropolita Warszawski Józef Kard. Glemp nowym postulatorem  procesu Ks. Jerzego Popiełuszki mianował Ks. dr Tomasza Kaczmarka kapłana diecezji włocławskiej, za zgodą jego biskupa.
16 X 2004
Uroczyste otwarcie Muzeum Ks. Jerzego Popiełuszki w dolnym kościele św. Stanisława Kostki.
1 IV 2007
Następca Kard. Józefa Glempa, na stolicy Arcybiskupiej Warszawskiej, Ks. Arcybiskup Nycz w imieniu Archidiecezji  przejął prowadzenie procesu  Ks. Jerzego Popiełuszki.
20 VI 2008
Oficjalne złożenie przez postulatora Ks. dra Tomasza Kaczmarka  w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, „Positio super martyrio Servi Dei Georgii Popiełuszko, sacerdotis dioecesani, in odium fidei uti fertur interfecti (÷ 1984)”. do dyskusji teologicznej. Jest to owoc siedmioletniej intensywnej, żmudnej  i wytrwałej pracy Postulatora przy współpracy innego kapłana, prowadzonej pod kierunkiem Relatora procesu.
29 IX 2008
Wizyta Arcybiskupa Angelo Amato, Prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który  po modlitwie przy grobie i zwiedzeniu Muzeum w Księdze pamiątkowej napisał: Niech wielki świadek wiary, J(erzy) P(opiełuszko), będzie wzorem dla wszystkich młodych Polaków. Jego przykład niech żyje wciąż w naszych sercach. Maryja niech strzeże zawsze Polskę i jej drogich synów.
20 I 2009
Kongres konsultorów teologów  w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych na temat męczeństwa Sł. Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki, w wyniku którego wydano jednomyślnie ocenę pozytywną.
1 XII 2009
Obrady Komisji Kardynałów i Biskupów na temat męczeństwa Ks. Jerzego Popiełuszki – wynik pozytywny,
19 XII 2009
Papież Benedykt XVI po przedstawieniu mu przez Prefekta, Aba Angelo Amato, pozytywnych opinii Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w 21 różnych sprawach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych wśród 21 różnych dekretów, w tym Dekert o heroiczności cnót Jana Pawła II,   podpisał też Dekret  męczeństwie Ks. Jerzego Popiełuszki,

opr. O. Gabriel Bartoszewski OFMCap